Miljötänk

Vi bedriver verksamheten på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för miljön och som bidrar till en hållbar utveckling av Söderåsen som turistmål. Vi vill inspirera till att turista hållbart med allt från källsortering och energiförbrukning till vårt bidrag för en levande bygd och hur vi kan inspirera dig som gäst att leva mer hållbart.

Här är några konkreta exempel på vad vi gör:

Vi använder miljöanpassade produkter.
Vi har snålspolande toaletter och duschar.
Vi källsorterar vårt avfall och samarbetar med Pantamera och idrottsförening där allt tas omhand och pantas.
Vi serverar en till stora delar ekologisk frukostbuffé.
Matinköp görs i närmsta lokala butik för att minska transporterna.
Vi samarbetar med övriga näringsidkare i området.

Facebook
Instagram