Integritetspolicy

Söderåsens Skafferi café & logi värnar om din personliga integritet. Därför kan du alltid vara anonym när du besöker min hemsida.

Behandling av dina personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet. När du bokar ett boende hos oss så sparar vi dina personuppgifter för att kunna höra av oss till dig. Skälet till att personuppgifterna lagras är för att jag ska kunna nå dig om någon förändring sker som påverkar din vistelse.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgiftslagen, PuL, syftar till att skydda att din personliga integritet inte kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det, eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Du godkänner när du skickar formuläret

Enligt PuL får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. När du klickar på knappen ”Skicka” eller ”Anmäl” på vår hemsida godkänner du att jag lagrar dina uppgifter för ovanstående ändamål.

Vilka personuppgifter som sparas

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara uppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. När du fyller i ett formulär på min hemsida så sparas de uppgifter du anger.

Dina rättigheter enligt PuL

Enligt PuL har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att en gång per år, gratis, begära skriftlig information, ett s.k. registerutdrag, om vilka personuppgifter som jag behandlar om dig genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till mig.

Facebook
Instagram